ꅎљꅎ块

发布时间 2019-12-03 06:11:03 点击: 2 作者:

又有忧彼之所忧者,

因往晓之曰,

杞人忧天列子原文杞国有人,历史典故大全,忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者,积气耳。若屈伸呼吸;亡处亡气。奈何忧崩坠乎,终日在天中行止,天果积气,其人曰;晓之者曰,日月星宿不当坠耶。日月星宿亦积气中之有光耀者。只。

终日在地上行止;

晓之者亦舍然大喜,

亦不能有所中伤,奈地坏何;晓者曰。地积块耳,充塞四虚;亡处亡块,若躇步跐蹈。奈何忧其坏,其人舍然大喜,释义从前有个小柄家。

整天胡思乱想,

砸扁了脑袋,

一会儿担心地会陷落下去。

整天忧心忡忡,

这件事慢慢地传开了,

杞国有一个人。疑神疑鬼,他一会儿担心天会崩塌下来,埋住了全身,他越想越害怕,夜里不敢睡觉,有个热心人看到他那副忧愁烦闷的样子,白天吃不下饭,担心他把身体弄坏了,就去开导他说:天不过是一股积聚的。

一呼一吸都要和它接触。

上下四方到处都有,人的一举一动,你整天在气体里活动。为什么还要担心它会掉下来呢?这个杞国人半信半疑地问;如果天真是一股积聚的气体。那么太阳,月亮和星星不就要掉下来了吗?那个人。

你尽避放心,

星星也不过是气体中会发光的物质,就是掉下来,也不会伤人的,杞国人又问,那么地要是塌下去怎么办呢?热心人说:地不过是堆积起来的土块罢了。东南西北到处都有这样的土块。你东走。

心里好象放下了千斤重担!

蹦蹦跳跳,成天在地上活动。杞国人听了。根本不必担心它会塌陷下去。脸上露出了笑容。因为解除了杞国人的忧愁,那个热心人。也十分高兴!寓言启示头顶蓝天,却整天担心蓝天会崩塌下来,脚踏。

却成天害怕大地会陷落下去,

这则寓言辛辣地讽刺了那些胸无大志,患得患失的人,我们决不做现代的杞人,心境开阔,而要胸怀大志。为了实现远大的理想;把整个身心投入到学习和工作中去,寓言中那位热心人对天。月的解释是不科学的。只能代表当时的认识水平。但他那种关心他人的精神,耐心诱导的。

还是值得称赞的;

本文标签
用户名:
E-mail:
评价内容: